Nejnovější zprávy: OneHouse. Moderní, designové a úsporné domky z Ostravy Lexus v Ostravě chystá vánoční trh s Davidem Valíčkem i dárky z MasterChefa

Společnost

Navrtávání a vpuštění jedu proti škůdcům zabralo. Kaštany neusychají

Český Těšín se snaží pomáhat vzrostlým jírovcům. Poprvé v Česku tak ve spolupráci s odborníky město přistoupilo k léčbě významné aleje podél nábřeží. Injektáž kmenů léky insekticidy přinesla již vloni první efekty a tak město zaplatilo a rozšířilo záchranu o dalších 35 stromů v parku Adama Sikory.

„Celkem jsme od loňského roku ošetřili přes 70 stromů – 53 jírovců vloni na nábřeží Míru a další letos v parku A. Sikory. Celkové náklady činily 70 tisíc korun“ uvedla Lada Večeřová, která má na starosti údržbu veřejné zeleně.

Podle ní nejde o památné stromy a jírovec maďal je běžnou dřevinou. „Jde však o oblíbenou krásnou alej, která slouží místním k četným procházkám. Pro Českotěšínské jde o srdeční záležitost a my se snažíme téměř sto let starým stromů prodloužit život,“ uvedla Večeřová s tím, že jde o pilotní projekt záchrany jírovců maďalů v republice, který odborná firma testuje právě v městě nad Olzou.

Firma SAFE TREES dovezla technologii z Itálie a byla podrobena testování na Lesnické a dřevařské fakultně Mendelovy univerzity v Brně. Využití v Českém Těšíně tak patří mezi první pilotní projekty. Tato alej byla v minulých letech pravidelně silně poškozována housenkami klíněnky. Toto poškození nebylo pro dřeviny akutně letální, ale pravidelně je chronicky vyčerpávalo, což vedlo ke zhoršování vitality a snížení životnosti této aleje.

„Přínos injektáže je obrovský, bez injektáže byly stromy obvykle bez listí již v srpnu. Přestože byl letos extrémně suché počasí, kdy mnoho stromu usychalo, po injektáži je na stromech část listí ještě nyní v listopadu, rodiny s dětmi také potěšila bohatá úroda kaštanů,“ dodává Večeřová. Ochranou stromů, které také město realizuje, je hrabání a odstraňování listí na zimu, ve kterém housenky přežívají.

Několik let již také město místo klasických jírovců vysazuje jírovec pleťový, který místo klasické bílé září růžovou barvou. Hybrid Briotii vyšlechtili v roce 1818 ve Francii křížením severoamerického odrůdy jírovce Aesculus pavia a jírovce maďala.

Tato vyšlechtěná odrůda Briotii je odolná proti klíněnce jírovcové. Vypadá úplně stejně jako klasický „kaštan“, jen kvete růžovo-červeně a má méně plodů.

„První červeno-růžové kaštany jsem zasadili před několika lety podél ul. Ostravská, na dopravním hřišti, dále se objevují postupně ve Svojsíkově aleji a na nábřeží. Míru. Nyní jich máme jich kolem třiceti a pokud se rozhodneme někde vysazovat jírovce, vždy to budou jen ty Briotii,“ dodala Lada Večeřová.

Co je stromová injektáž

Stromová injektáž je nová technologie používaná pro individuální ochranu stromů ve městech. Jedná se o technologii, pomocí které se do transportních pletiv ošetřovaného stromu vpraví účinná látka (v případě ochrany vůči hmyzu systémový insekticid, u hub fungicid). Tuto látku následně strom pomocí vodivých pletiv transportuje do všech svých orgánů. Díky tomu jsou všechny části ošetřené rostliny chráněny proti poškození, přičemž samotnou rostlinu látka nijak neohrožuje.

Největší výhodou této technologie, oproti jiným typům aplikace ochranných látek, je vpravení účinné látky přímo do pletiv rostliny. Díky tomu je použití ve městě naprosto bezpečné z hlediska ohrožení lidského zdraví a cílené pouze na konkrétní druhy dřeviny škodlivého hmyzu a hub.

Samotný strom je při aplikaci poškozený pouze minimálně. Do rostliny se navrtají dva až čtyři otvory velké 3,8 mm hluboké 4 cm, do kterých se vloží speciální ventil, jehož povrch je ošetřen fungicidem. Tento ventil zajistí, aby z rostliny neunikaly životně důležité látky, a zároveň umožní bezpečné vpravení účinné látky do vodivých pletiv rostliny.

Co je Klíněnka jírovcová

Tento hmyzí druh poškozující listy jírovce maďalu byl objeven a popsán v 80. letech minulého století v Makedonii v blízkosti Ochridského jezera. Od místa původního výskytu je odvozen odborný název klíněnky. Od té doby se rozšířil prakticky po celém území Evropy.

V podmínkách České Republiky byl tento škůdce poprvé zaznamenán v roce 1993 na Valticku. V současné době je tímto druhem ohrožen prakticky každý jedinec jírovce na území ČR. Škodícím stádiem toho druhu jsou housenky, které se vyvíjejí uvnitř listu a přitom spotřebovávají materiál mezi spodní a svrchní stranou listu.

Toto poškození je nazýváno „minováním“. Z počátku je housenka velká cca 1 mm. Na konci svého vývoje dosahuje délky 5 mm. Úměrně jejímu růstu také stoupá velikost poškození listové plochy, která může dosáhnout až 100 %. Významným činitelem, který mluví v neprospěch jírovců a naopak ve prospěch klíněnky je také to, že tento škůdce má minimálně dvě, často i tři generace do roka.

Reakcí stromu na silný žír housenek je předčasný opad listů, což nejen působí negativně na zdravotní stav stromu a úrodu kaštanů, ale také neprospívá jeho dekorativní funkci v městském prostředí.