Nejnovější zprávy: OneHouse. Moderní, designové a úsporné domky z Ostravy Lexus v Ostravě chystá vánoční trh s Davidem Valíčkem i dárky z MasterChefa

Ostrava-Jih kdysi a nyní

Ostrava v běhu času: Kam zmizel potok Zábřežka

Magazín PATRIOT díky laskavému svolení autorů a vydavatele unikátní knihy Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes postupně zveřejní srovnávací fotografie, které přibližují historii a současnost zmíněného obvodu.

Foto: Kniha Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes

Bělský les byl odedávna porostem bohatým na vodu. Vytékal z něj potok, který se dnes nazývá Zábřežka.

Protékal celým Zábřehem a vléval se do Odry.

Na snímku vidíme most nad korytem potoka v místech dnešní křižovatky ulic U Hrůbků a Dolní.

Zábřežka byla v letech 1934–1935 převedena do potrubí, neboť potok začal vysychat a obyvatelé vypouštěli do jejího koryta splašky.

Pozůstatky vodního toku nalezneme dnes podél ulice Říční.

Více o knize, její výjimečnosti i autorech si můžete přečíst zde: Kniha mapuje historii Ostravy-Jihu od pravěku k současnosti.