Nejnovější zprávy: Krása flanelu! Vybrali jsme TOP 100 fotografií ze soutěže Ukaž flanel! Řidička v Ostravě uvízla v tramvajovém kolejišti, poslala ji tam navigace

Společnost

Před 50 lety rozpustili komunisti v Ostravě Svaz novinářů a zakázali Červený květ

Pátého září 1969 byla rozpuštěna pobočka Svazu čs. novinářů v Ostravě a současně byl zastaven jediný kulturně politický měsíčník v kraji Červený květ.

Foto: Archiv MMO

V od roku 1956 a na svých stránkách uváděl převážně příspěvky autorů z regionu severní Moravy a Slezska.

Poskytoval prostor jak tvorbě beletristické, tak také odborným, kulturně-společensky zaměřeným článkům z oblasti literárních věd, sociologie, výtvarného umění, urbanismu aj.

Z oficiálního hodnocení tzv. krizového období let 1968–1969 vyplynulo, že tehdejší redaktoři nepochopili původní poslání regionálního měsíčníku, jehož obsah byl daleko více zaměřen na "komerční příspěvky často pochybné hodnoty…, které neměly s Ostravou nic společného".

Příkladem této "nesprávné orientace" se uváděla příloha s příběhy Rychlých šípů, jejichž autorem byl Jaroslav Foglar.

Náklad měsíčníku se tehdy zvýšil až na 27 000 výtisků a jeho abonenti pocházeli z celé republiky včetně Prahy.