Nejnovější zprávy: OneHouse. Moderní, designové a úsporné domky z Ostravy Lexus v Ostravě chystá vánoční trh s Davidem Valíčkem i dárky z MasterChefa

Ostrava-Jih kdysi a nyní

Proměny Ostravy: Měšťanská škola na Hulvácké ulici v roce 1940 a nyní

Magazín PATRIOT díky laskavému svolení autorů a vydavatele unikátní knihy Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes postupně zveřejní srovnávací fotografie, které přibližují historii a současnost zmíněného obvodu.

Foto: Kniha Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes. Historická fotografie je z roku 1940.

Zábřežský obecní výbor se na svém zasedání 20. dubna 1901 jednohlasně rozhodl pro zřízení měšťanské školy, s jejíž stavbou se začalo v květnu 1903.

Již v říjnu téhož roku probíhala výuka v levém křídle školy. Pravé bylo dostavěno o rok později.

Do chodu školy zasáhly obě světové války, během nichž byly školní místnosti přeměněny na lazaret.

Základnímu školství budova sloužila více než jedno století – poslední žáci sem zavítali roku 2006.

Nyní budovu využívá střední umělecká škola.

Více o knize i autorech si můžete přečíst zde: Kniha mapuje historii Ostravy-Jihu od pravěku k současnosti.