Nejnovější zprávy: OneHouse. Moderní, designové a úsporné domky z Ostravy Lexus v Ostravě chystá vánoční trh s Davidem Valíčkem i dárky z MasterChefa

Ostrava-Jih kdysi a nyní

Stačí jen pohnout myší: Když Ostravou šel průvod Sokolů

Magazín PATRIOT díky laskavému svolení autorů a vydavatele unikátní knihy Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes postupně zveřejní srovnávací fotografie, které přibližují historii a současnost zmíněného obvodu.

První zábřežské spolky začaly vznikat na konci 19. století. Nejvíce byly zpočátku v Zábřehu zastoupeny spolky dělnické.

Většina místních spolků byla zakládána příslušníky českého národa. Postupně vznikaly spolky osvětové, pěvecké, dobročinné, ateistické, zájmové i odborné.

Nechyběly samozřejmě ani spolky sportovní. Snímek zachycuje průvod Sokolů na dnešní Ruské ulici.

Tělocvičná jednota Sokol byla v Zábřehu založena již v roce 1901.

Více o knize i autorech si můžete přečíst zde: Kniha mapuje historii Ostravy-Jihu od pravěku k současnosti.