Nejnovější zprávy: OneHouse. Moderní, designové a úsporné domky z Ostravy Lexus v Ostravě chystá vánoční trh s Davidem Valíčkem i dárky z MasterChefa

Ostrava-Jih kdysi a nyní

Stačí jen pohnout myší: Staletá historie školy v Dolní ulici

Magazín PATRIOT díky laskavému svolení autorů a vydavatele unikátní knihy Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes postupně zveřejní srovnávací fotografie, které přibližují historii a současnost zmíněného obvodu.

Foto: Kniha Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes

Po mnoha rozporech vydali zábřežští učitelé roku 1893 memorandum, jímž vyjadřovali nespokojenost s přeplněností dosavadní obecné školy.

Konečně 16. dubna 1894 počala stavba nové školní budovy na nároží dnešních ulic Dolní a Ruské.

Ještě před první světovou válkou byla škola rozšířena o dvě boční křídla, roku 1923 přibyla budova, v níž byla umístěna tělocvična a knihovna.

Původnímu účelu objekt sloužil do roku 1986. V letech 1991–2007 školu využívalo Církevní gymnázium.

Více o knize i autorech si můžete přečíst zde: Kniha mapuje historii Ostravy-Jihu od pravěku k současnosti.