Nejnovější zprávy: Na přejezdu u Třince začne provoz automatického systému postihování přestupků Deník uprchlice. Setkání s rodinou! Ale jak slavit, když umírají lidé?

Společnost

Voda, stromy, letní kino. Víme, jak se změní okolí kostela svatého Ducha v Ostravě-Jihu

Ostrava už zná vítěze soutěže o návrh na novou podobu okolí kostela svatého Ducha v nejlidnatějším městském obvodu Ostrava-Jih. Dnes potvrdili vítěze ostravští radní.

Vizualizace: se souhlasem ateliéru m2au

Vítězem soutěže a zejména závěrečného velkého debatování porotců nad nejlepšími třemi návrhy je brněnský ateliér m2au, jehož architekti ve svém návrhu zvýraznili dominantu této novodobé sakrální stavby a přináší nápadité řešení veřejného prostranství, které na ni navazuje.

Podle jejich návrhu by na místě, kde je dnes parkoviště, měl nově přibýt výrazný vodní prvek, stromy a plocha pro konání akcí. Parkovací stání, která v současnosti zabírají velkou část prostoru před kostelem, budou přemístěna na jeho boční stranu.

Ateliér přináší ke kostelu vodní plochu i dětské hřiště

Odborná porota vybírala celkem ze sedmi návrhů, nakonec vybrala řešení ateliéru m2au. Návrh brněnských architektů vnáší do prostoru kolem kostela výrazný vodní prvek v podobě mělké vodní plochy, zázemí pro letní kino či dětské hřiště.

Přibýt by mělo také stromořadí, které sjednocuje veřejný prostor a opticky částečně zakrývá sousední ubytovnu. Porotci při hodnocení mimo jiné ocenili nápaditý mobiliář, který vychází z geometrických tvarů okenních otvorů kostela.

Vizualizace: se souhlasem ateliéru m2au

„U vítězného návrhu porota kladně hodnotila univerzální otevřený prostor před kostelem směrem k Výškovické ulici, ale také jeho protipól v podobě parku, který obepíná budovu kostela ze zbylých tří stran. U ulice Kotlářská je pod stromy umístěno parkoviště a v části před Kotvou pak dětské a parkourové hřiště. Porota také pozitivně hodnotila ctění osy kostela a její protažení do reprezentativního předprostoru pomocí komunitního stolu,“ okomentoval návrh vítězného týmu předseda poroty architekt Tomáš Bindr.

Zajímavá, ale zanedbaná ubytovna, obchoďák Kotva a sídliště

Soutěžící se zamýšleli nad řešením celého okolí kostela, tedy prostoru mezi architektonicky hodnotným, ale zanedbaným objektem bývalého hotelového domu, dnes ubytovnou, obchodním domem Kotva, ulicí Výškovická a přilehlým sídlištěm.

V současné době toto místo funguje z velké části především jako parkoviště. Zadáním bylo navrhnout univerzální, reprezentativní a prostupný veřejný prostor, který bude sloužit jak návštěvníkům kostela, tak zákazníkům obchodního centra Kotva i místním obyvatelům.

„Kostel svatého Ducha architekta Marka Štěpána bezesporu patří mezi nejvýraznější novodobé ostravské stavby. Jsem proto velmi ráda, že se podařilo najít shodu s městským obvodem a nerealizovat původní návrh jen prosté technické opravy tohoto území. Naopak jsme šli cestou architektonické soutěže. V následujících týdnech tak s vítězi zahájíme jednání o smlouvě na projektové práce,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Současný stav. Foto: MAPPA

K samotnému vítěznému návrhu dodává: „Návrh nabízí osobitý i umělecký přístup k věci a zároveň z mého pohledu reaguje na atmosféru místa. Reflektuje, že se nejedná jen o okolí kostela, ale také o chybějící centrální bod modernistického sídliště, v němž žijí různorodí obyvatelé a pohybují se návštěvníci obvodu. Úprava prostoru kolem kostela naváže na nedávno uskutečněné investice v okolí a vyřeší podstatnou část území, která dosud zůstávala v nevyhovujícím stavu,“ říká náměstkyně primátora pro investice.

K soutěži se přihlásilo 23 týmů, organizátoři vybrali osm

Zájem o účast v architektonické soutěži projevilo celkem 23 týmů, porota posoudila jejich portfolia a vybrala osm. K hodnocení porota poté obdržela sedm návrhů.

„Všechny návrhy byly propracované a nabízely kultivované řešení okolí kostela, nicméně pro přítomné posuzovatele bylo nanejvýš důležité souznění návrhu s charakterem území a zejména s předpokládanou funkční náplní takto důležitého veřejného prostranství. A při tomto pohledu některé návrhy ne úplně dobře obstály. O těch, které obstály, se pak vedla dlouhá diskuse a vybrat vítěze bylo velmi složité,“ okomentoval průběh soutěže ředitel MAPPA Ondřej Vysloužil.

Návrh přivádí ke kostelu klín lesů a motiv cesty

Dodal, že návrh ateliéru m2au vytváří a naplňuje motiv cesty napříč kostelem a ke kostelu. „Vodní hladina je do jisté míry symbolická. Architekti nenásilným způsobem uklidili parkovací stání a počítají s jejich stejným počtem, jen jsou umístěna lépe ve vztahu ke kostelu. Návrh přináší ke kostelu klín zeleně, který pokračuje od okolí řeky Odry zeleným pásem parků podél základních škol až do Bělského lesa,“ popsal návrh Ondřej Vysloužil.

Hodnocení návrhů se účastnili nezávislí odborníci, ale i zástupci města a obvodu Ostrava-Jih. Odbornou část poroty tvořili architekti Tomáš Bindr, Marek Štěpán, který je autorem návrhu stavby kostela, Eva Špačková a Janica Šipulová.

Závislá část poroty sestávala z náměstkyně primátora Zuzany Bajgarové, místostarostky Ostravy-Jihu Hany Tichánkové a ředitele MAPPA Ondřeje Vysloužila.

Přizváni byli také farář Vítězslav Řehulka, působící v místní farnosti, architekt Ondřej Zdvomka a náměstek primátora Zbyněk Pražák. Porotci hodnotili návrhy z hlediska kvality celkového urbanisticko-krajinářského řešení, dopravního řešení, hospodárnosti a ekonomické přiměřenosti.

Rekonstrukce okolí kostela začne v roce 2025, stát bude do 100 milionů

Vítězný tým z brněnského ateliéru m2au, který má za sebou úspěchy v mezinárodních soutěžích, a to s návrhy jako je Chirurgické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové nebo sídlo Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v Brně, získal za první místo odměnu ve výši 450 tisíc korun. Ateliér se opakovaně umisťuje na prvních příčkách i v soutěžích o návrhy veřejných prostranství, například zvítězil v soutěži na Škroupovo náměstí v České Lípě, revitalizaci náměstí Palackého v Lomnici a skončil druhý v soutěži na revitalizaci náměstí Bratří Jandusů v Uhříněvsi.

Na druhém místě se okolí kostela svatého Ducha se umístil návrh Jakuba a Aleny Popelových, třetí místo obsadilo sdružení CHYBIK + KRISTOF, PALASCAK, SENDLER. Porota také rozhodla o udělení odměny za podnětný návrh ateliéru U/U Studio.

Rekonstrukce prostoru by mohla proběhnout v roce 2025 až 2026, předpokládané náklady na realizaci budou do 100 milionů korun. Veřejnost se bude moci se soutěžními návrhy seznámit na výstavě, kterou uspořádá městský ateliér MAPPA ve svém prostoru za výlohou od ledna příštího roku.