Nejnovější zprávy: OneHouse. Moderní, designové a úsporné domky z Ostravy Lexus v Ostravě chystá vánoční trh s Davidem Valíčkem i dárky z MasterChefa

OSTRAVA-JIH

Z nevzhledné lokality u Savarina je relaxační zóna

​Veřejné prostranství v blízkosti komplexu Savarin a přilehlé sídlištní zástavby na ulici Dr. Martínka se zásadním způsobem proměnilo.

Foto: Jiří Urban

První mlhoviště na území Ostravy-Jihu, pítko, vysazená zeleň, nový mobiliář, opravené chodníky nebo uměle vytvořená „jízdní návrší“ pro cyklisty i koloběžkáře. Dříve nevzhledné místo se mění v příjemnou relaxační zónu.

„Cílem této etapy s názvem Zeleň Savarin bylo především odstranění nefunkčních asfaltových povrchů a rozpadajících se květináčů,“ vysvětluje místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih Jan Dohnal, jenž má v gesci strategický rozvoj.

„Zároveň jde o celkovou přestavbu na prostranství, po kterém se budete chtít projít a strávit v něm čas. Vlastní vydlážděný prostor před Savarinem ještě doplníme o další mobiliář a související prvky.“ Na estetický přínos čerstvě vysazené zeleně bude třeba si chvíli počkat.

Součástí kompletně revitalizovaného prostoru je rovněž vodní mlhoviště, které ochlazuje vzduch v horkých dnech. Jak připomíná místostarostka obvodu Hana Tichánková, odpovědná za investice v obvodu, jde o vůbec první zařízení tohoto druhu v Ostravě-Jihu.

„Jde o trend v některých velkých městech, například Vídni, kde mlhovištím věnují velkou pozornost. Navíc se jedná o vítanou pomoc v parných létech, jakým bylo to právě uplynulé.“

Mlhoviště sestává ze tří trysek, osazených v dlažbě. Ovládat ho mohou sami lidé jednoduchým stisknutím tlačítka. „K zahnání žízně pak poslouží nainstalované pítko s pitnou vodou,“ doplňuje Hana Tichánková.

„Kolemjdoucí se díky těmto dvěma novým prvkům budou moci osvěžit zvnějšku i zevnitř.“

Zeleň Savarin je 2. dokončenou etapou rozsáhlého projektu Regenerace Hrabůvky, který by měl skončit v roce 2022.

Tato etapa si vyžádala zhruba 15 milionů korun, z toho 6 milionů přispěl Státní fond rozvoje bydlení a 3 miliony zaplatilo Statutární město Ostrava. Obvod tak v jejím rámci vynaložil přibližně 6 milionů korun.

Po dokončení celého projektu Regenerace Hrabůvky budou moci občané nejlidnatějšího městského obvodu Ostravy využívat půvabnou pěší zónu, vinoucí se podél celé ulice Dr. Martínka až ke kostelu.