Nejnovější zprávy: Příběh nezdolné vůle i dobra. Bezdomovec po letech na ulici pomáhá ostatním Rudnou zablokovala hromadná nehoda. Dva lidé jsou ve vážném stavu

Politika

Jsem pro respektování smysluplných pravidel

JUDr. Alfréd Šrámek – rodák z Ostravy, dlouhodobě patří ke špičce mezi advokáty se specializací na obchodní právo a daňovou problematiku. Jeho mnohaleté zkušenosti z něho dělají vyhledávaného odborníka s celorepublikovou působností. V průběhu své praxe dokázal zvládnout několik „velkých“ a mediálně sledovaných kauz.

JUDr. Alfréd Šrámek. Foto: Archiv Alfréda Šrámka

Jaká je vaše vize fungující České republiky?
Mým cílem, ideální vizí, je vstřícný, odpovědný a příkladný stát. Stát, který se vůči svým občanům a firmám chová bez arogance moci a jde jim především příkladem. Odpovědný stát je takový, který nese faktickou ekonomickou odpovědnost za své jednání, kterého se dopouští jeho státní aparát, tedy úředníci. Je nezbytně nutné, aby si úředníci uvědomili, že jsou službou pro občany a firmy a že nesou za své jednání odpovědnost, a to i svou osobní. Ono toho je ale samozřejmě špatně mnohem více. Neustále se rozrůstající byrokracie. Pomalé a nefunkční soudnictví, velmi obtížná vymahatelnost základních práv a svobod. Stát neefektivně a necitlivě zasahuje do života svých občanů – covidová omezení, omezení lidských svobod, likvidace soukromého sektoru, nedostatečná a pomalá pomoc potřebným.

Domníváte se, že jsou v České republice omezovány osobní svobody občanů?
Každý má právo žít svobodný život podle vlastních potřeb a tužeb, které má každý z nás jiné, a každý má současně právo být omezován regulacemi státu v běžném životě jen na tu nejmenší potřebnou a hlavně racionálně odůvodněnou míru. Vnitřním přesvědčením jsem člověk hluboce liberální, liberální v tom, že osobní svobodu považuji za zcela nedotknutelnou, ale současně jako právník vím, že osobní svoboda kaž­dého z nás končí tam, kde začíná osobní svoboda druhého. Uvedené je kruciální pravidlo, kterým se snažím ve svém životě řídit a kdy vyžaduji, aby se jím řídilo i mé okolí a v ideálním případě společnost jako taková. Někdo by mohl říci, že tento pohled není liberální, ale konzervativní s akcentem na respekt pravidel a na uvedené bych reagoval souhlasně. Ano, jsem pro respektování pravidel. Na druhou stranu hranice mezi povinností respektovat a dodržovat pravidla a žít svobodně je definována smyslu­plností a samozřejmě zákonností pravidel na straně jedné a rozsahem člověkem oprávněně vyžadovaných jeho osobních svobod.

A aplikováno na současnou situaci?
To je odpověď na otázku, zda jsou v současné době omezovány osobní svobody občanů např. v podobě nošení roušek, omezování provozů, shromažďování lidí, testování dětí ve školách, a podobně. Ano jsou. Nicméně z mého pohledu v některých případech důvodně, například povinnost nošení roušek, respirátorů, v jiných případech za hranou zákonnosti, například předchozí zavření malých provozoven a obchodů a ponechání velkých řetězců v de facto plném provozu. Toto omezení bylo zcela nezákonné a do očí bijícím způsobem neodůvodněně diskriminační vůči malým provozům a obchodům. V této bezprecedentní covidové situaci je nutné, aby se lidé k sobě chovali ohleduplně ve smyslu toho slova a aby se stát choval zodpovědně, opět ve smyslu toho slova. Sami si musíme odpovědět, zda ohleduplní jsme a zda je stát zodpovědný? To opět musíme posoudit my.

Již brzy náš čekají Volby do poslanecké sněmovny. Jak důležité letos budou a o čem mohou rozhodnout?
Věřím, že si veřejnost plně uvědomuje, že tyto volby budou pro naši budoucnost naprosto klíčové. Mohou být totiž opravdu tou poslední možností, jak zvrátit situaci a nepodlehnout „tlaku levice“ a EU a zachovat ČR jako suverénní stát ve kterém nejsou lidská práva a spravedlnost jen prázdnými pojmy. Osobně jsem se rozhodl přijmout nabídku Trikolóry Svobodných a Soukromníků, abych vedl jejich společnou kandidátku v Moravskoslezském kraji z pozice lídra. V této těžké době nebudu jen sedět se založenýma rukama, ale naopak chci se aktivně zasadit o změnu současné situace. Pokud vám není osud našeho státu lhostejný a cítíte, že nesměřujeme tím správným směrem, pak volte číslo 8.

JUDr. Alfréd Šrámek

Šťastně ženatý otec tří synů, který je členem aktivních záloh armády ČR. Rád tráví volný čas na chatě, kde se věnuje kondičnímu běhu. Sám se cítí být především Slezským patriotem, který již delší dobu poukazuje na nefunkční justici, kterou by podle svých slov nejraději reformoval!