Nejnovější zprávy: Panenky, se kterými si hrály naše maminky a babičky. Zámek hostí unikátní výstavu ​Harenda baví degustacemi i českou kuchyní v moderním pojetí

Ostrava-Jih kdysi a nyní

Jak se mění Ostrava: Okolí kostela v Hrabůvce ustoupilo sídlišti

Magazín PATRIOT díky laskavému svolení autorů a vydavatele unikátní knihy Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes postupně zveřejní srovnávací fotografie, které přibližují historii a současnost zmíněného obvodu.

Historické foto: kostel a okolí v roce 1977. Foto: Kniha Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes

Od poloviny 19. století vedly obce Hrabová a Hrabůvka spor o umístění nového společného zděného kostela.

Dosavadní dřevěný kostelík svaté Kateřiny v Hrabové nepostačoval svému účelu.

Spor vyvrcholil roku 1908 uskupením Jednoty růžencové Panny Marie v Hrabůvce, která se zasadila o stavbu kostela na katastru Hrabůvky.

Svatostánek byl vysvěcen 16. října 1910. Od 70. let probíhaly v jeho bezprostředním okolí rozsáhlé demolice.

Dnes spolu s budovou fary tvoří pozůstatek staré Hrabůvky na okraji rozsáhlého sídliště.