Nejnovější zprávy: OneHouse. Moderní, designové a úsporné domky z Ostravy Lexus v Ostravě chystá vánoční trh s Davidem Valíčkem i dárky z MasterChefa

Ostrava-Jih kdysi a nyní

Ostrava v proměnách času: Polanecká spojka

Magazín PATRIOT díky laskavému svolení autorů a vydavatele unikátní knihy Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes postupně zveřejní srovnávací fotografie, které přibližují historii a současnost zmíněného obvodu.

Foto: Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes

Stavba dráhy z Polanky nad Odrou do tehdejších Velkých Kunčic probíhala od roku 1916 s ohledem na válečné účely.

Železnice nebyla uvedena do provozu ani po dokončení v roce 1920.

Roku 1960 československá vláda schválila rozsáhlý investiční úkol propojit zmíněné stanice a vystavět také odbočku do stanice ve Svinově.

Součástí této stavby Polanecké spojky bylo i přeložení tramvajových kolejí z ulice Rudné podél železniční trati.

Více o knize i autorech si můžete přečíst zde: Kniha mapuje historii Ostravy-Jihu od pravěku k současnosti.