Nejnovější zprávy: OneHouse. Moderní, designové a úsporné domky z Ostravy Lexus v Ostravě chystá vánoční trh s Davidem Valíčkem i dárky z MasterChefa

Společnost

Ostrava vyzve k rekonstrukci jatek architekty z Prahy, Katovic, Vídně, Prešova a Eindhovenu

Ostravští zastupitelé souhlasili ve středu 25. ledna s vyhlášením architektonické soutěže na rekonstrukci historické budovy bývalých jatek.

Budovu bývalých jatek město odkoupilo v listopadu loňského roku od společnosti Bauhaus společně s bývalým hobbymarketem za 80 milionů korun. Cílem rekonstrukce je záchrana památky a její využití pro kulturní účely.

„Našim cílem je vrátit jatkám co nejvíc jejich původní vizuální podobu a současně přizpůsobit objekt spolu s jeho okolím k využití pro kulturní účely, zejména pro oblast výtvarného umění. Oslovujeme proto naše i evropské architektonické kanceláře, které s podobnými projekty mají zkušenosti,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

Město osloví v rámci takzvané vyzvané soutěže tuzemské i zahraniční architektonické kanceláře: Petra Hájka z Prahy, dalšími vyzvanými budou Robert Konieczny s KWK PROMES z Katowic, Arkan Zeytinoglu z Vídně, Irakli Eristavi ze společnosti zerozero s.r.o. z Prešova a architektonická kancelář Wenink, Holtkamp Architecten z Eindhovenu.

Porota bude posuzovat jednotlivé návrhy v tomto složení: závislí členové poroty primátor Ostravy Tomáš Macura, radní města Lukáš Semerák, ředitel Plato Ostrava Marek Pokorný a dále nezávislí porotci pražská architektka Pavla Melková, brněnský architekt Zdeněk Fránek, architekt Pavol Paňák z Bratislavy a architekt Ivan Reiman z Berlína.

Porotci posoudí celkovou urbanisticko architektonickou kvalitu řešení a začlenění návrhu do struktury místa, architektonickou kvalitu řešení a také nakládání s historickou materií, naplnění požadavků zadání a ekonomickou přiměřenost návrhu z pohledu investičních a provozních nákladů s tím, že v soutěžním zadání je omezena realizační cena soutěžního návrhu částkou 150 mil. Kč bez DPH.

O termínu vyhlášení soutěže rozhodne rada města ihned po obdržení potvrzení České komory architektů o její regulérnosti. Předpokládáme, že tak učiní v nejbližší době.

Na základě obdržených žádostí o účast v soutěži bude na přelomu dubna a května osloveno maximálně deset soutěžících, kteří budou vyzváni ke zpracování soutěžních návrhů.

Soutěž bude celkem dvoukolová s tím, že město předpokládá, že zastupitelstvo rozhodne o vítězi na svém červnovém zasedání. Vítěz pak bude jako první osloven k uzavření smlouvy na vypracování potřebné projektové dokumentace.