Nejnovější zprávy: OneHouse. Moderní, designové a úsporné domky z Ostravy Lexus v Ostravě chystá vánoční trh s Davidem Valíčkem i dárky z MasterChefa

Ostrava-Jih kdysi a nyní

Jak se mění Ostrava: Od Paláce kultury a sportu k Ostravar Aréně

Magazín PATRIOT díky laskavému svolení autorů a vydavatele unikátní knihy Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes postupně zveřejní srovnávací fotografie, které přibližují historii a současnost zmíněného obvodu.

Historická fotografie je z roku 1980. Foto: Kniha Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes

V první polovině 70. let bylo rozhodnuto, že v Ostravě bude zřízena moderní víceúčelová hala, jež by odpovídala evropským trendům.

Konstrukční díly stavby dodaly Vítkovické železárny. Kovové opláštění haly mělo připomínat zdejší hutě, břidlicové obložení ostravské doly.

Hala byla provizorně otevřena 1. října 1985, denitivně byla dokončena následujícího roku.

Stavba navržená architektem Vladimírem Dedečkem je dodnes jedním z nejvýraznějších ostravských architektonických symbolů.

Více o knize i autorech si můžete přečíst zde: Kniha mapuje historii Ostravy-Jihu od pravěku k současnosti.